thai date fruit Perspektiv bloggen

På perspektiv bloggen får du läsa inlägg om aktuella händelser från ett kristet perspektiv. Bloggen skrivs av några av de journalister som finns inom koncernen.

thai date now Tillbe Gud eller tillverka avgudar?

Av Ruben Agnarsson | apr 08, 2016

thai date nederland Denna vecka har flera kristna tidningar (thai date club och thai date converter) skrivit om hur religiösa, hinduiska föreställningar sprids i Sverige via bland annat yoga-övningar. Bland annat handlar det om Arlas mjölkförpackningar som introducerar svenska barn till ”solhälsningen”, en övning som inom hinduismen praktiseras vid tillbedjan av den hinduiske solguden Surya.
Dessa avslöjanden sker samtidigt som Kanal 10 Asien i dagarna genomför en stor kampanj som motiverar för att ta missionsbefallningen på allvar och se möjligheterna med kristen tv i just hinduismens hemland Indien.
Evangelium – de glada nyheterna – handlar i första hand inte om att kritisera och nedvärdera andra religioner. Det handlar om att lyfta fram den frälsning som Gud har gjort tillgänglig genom Jesus Kristus, för alla människor, med alla språk och i alla länder.
Samtidigt talar Bibeln om – och varnar för – att vi människor har en tendens att skapa oss bilder, föreställningar och avgudar för att sedan tillbe dem.
Människans behov av att tillverka dessa gudar, handlar i själva verket om ett behov av att kontrollera sin gud – eller att till och med själv vara gud.
Att acceptera att vi själva inte kan göra någonting för att förtjäna Guds nåd och frälsning, kan vara provocerande för det mänskliga egot.

Jeremia kapitel 10 handlar om just detta.
v1 Hör det ord som Herren talar till er, Israels folk.
2 Så säger Herren: Ta inte efter andra folk, bli inte skrämda av tecknen på himlen, som skrämmer de andra folken.
3 De gudar folken skräms av är tomhet, stockar man huggit i skogen. Hantverkare har yxat till dem
4 och prytt dem med silver och guld. De måste fästas med hammare och spik för att inte ramla omkull.
5 De liknar fågelskrämmor på ett gurkfält, de kan inte tala, de måste bäras, de kan inte gå. Frukta dem inte, de kan inte göra något ont - och något gott kan de heller inte göra.
6 Ingen är som du, Herre, du är stor, stort och mäktigt är ditt namn.
7 Vem måste inte frukta dig, folkens konung, ty fruktan tillkommer dig. Bland folkens alla visa, bland alla deras kungar finns ingen som du.
8 Alla är de enfaldiga dårar, fostrade av tomheter – idel trä,
9 hamrat silver, skeppat från Tarshish, och guld från Ufas, alltihop ett verk av snickare och guldsmeder, skrudat i violett och purpurrött, tillverkat av konstförfarna män.
10 Men Herren är en verklig Gud, en levande Gud, en evig konung.

thai date finder thai date free
thai date farang
Senaste blogginläggen
thai date calendar
okt 14, 2016
thai date.com
apr 08, 2016
thai date calculator
dec 08, 2015
thai date format java